הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל

יהודה לוי

מר יהודה לוי

יו"ר העמותה
מר ג'ראר פולבר

מר ג'ראר פולבר

יעל גור

גב' יעל גור

טלי קפלן משורר

גב' טלי קפלן משורר

חי תורן

מר חי תורן

יעל דשא

גב' יעל דשא

דוד מנחם

מר דוד מנחם

ד"ר חזי כהן ז"ל – נשיא כבוד

חברי הוועד המנהל:

מר יהודה לוי – יושב ראש העמותה

מר ג'ראר פולבר

גב' יעל גור

גב' טלי קפלן משורר

מר חי תורן

גב' יעל דשא

מר' דוד מנחם

דילוג לתוכן