• מצפה 1, קרית יערים, 9083800
 • 077-2023400
 • EN
 • FR
 • HE
 • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)
 • מצפה 1, קרית יערים, 9083800
 • 077-2023400
 • EN
 • FR
 • HE
 • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)

הוועד המנהל

ד"ר חזי כהן - נשיא כבוד

חברי הוועד המנהל:

מר יהודה לוי - יושב ראש העמותה

גב' עדי שריר - גזברית

מר דוד רפפורט

גב' יעל גור

מר נתן מרון

גב' טלי משורר

מר חי תורן

גב' דנה זקס

 

 


יו"ר העמותה


נשיא כבוד