• מצפה 1, קרית יערים, 9083800
  • 077-2023400
  • EN
  • HE
  • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)
  • מצפה 1, קרית יערים, 9083800
  • 077-2023400
  • EN
  • HE
  • הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית)

הוועד המנהל

ד"ר חזי כהן ז"ל - נשיא כבוד

חברי הוועד המנהל:

מר יהודה לוי - יושב ראש העמותה

גב' עדי שריר - גזברית

מר ג'ראר פולבר

גב' יעל גור

מר נתן מרון

גב' טלי משורר

מר חי תורן

גב' יעל דשא

 

 


יו"ר העמותה


נשיא כבוד