בית הספר

בית הספר שבבית הילדים הוא בית ספר לחינוך מיוחד, המוכר על ידי משרד החינוך. הוא מיועד לילדים בגילים 7-14, הגרים בבית הילדים. בית הספר הוא מקום נעים, שבו אווירה חמה וביתית.

ביתיות, יציבות ותחושת ביטחון

הילדים לומדים בקבוצות של 14 ילדים ב"כיתה" (יחידה), עם אותם ילדים עמם הם גרים בביתן ועמם הם אוכלים ארוחות ערב. לכל יחידה שלושה מורים לחינוך מיוחד, העובדים בשיתוף פעולה עם שאר חברי הצוות המטפלים בילדי היחידה. לכל יחידה שתי כיתות בבית הספר, דבר המאפשר למורה ללמד גם שיעור כללי וגם שיעור אישי או עבודה בקבוצות קטנות.

היחידה של הילדים הצעירים ביותר (גיל 7-8) לומדת במבנה נפרד, ובהפסקות שבין השיעורים התלמידים משחקים בחצר המיועדת רק להם. כך הילדים הרכים ביותר זוכים להתחזק, לרכוש ביטחון ולהתגבש יחד כיחידה בתנאי חממה, לפני שהם משתלבים בבית הספר.

תוכני הלימוד

התכנים מבוססים על תוכניות לימודים של משרד החינוך, אולם לכל תלמיד/ה נבנית תוכנית לימודים אישית (תל"א), אשר הותאמה לגילו הכרונולוגי ולצרכים הרגשיים והנפשיים שלו/ה. התל"א נלמדת בכיתה במקביל לתוכנית לימודים כיתתית המבוססת על סטנדרטים של החינוך הרגיל.
מלבד הלימודים בכיתה, התלמידים בבית הספר מטופלים בתראפיות שונות, בהן טיפול בבעלי חיים, טיפול במוזיקה, טיפול באמנות, ריפוי בעיסוק וכיוצ"ב. הם גם נהנים מחוגים לטיפוח תחביבים ומיומנויות שונות, כגון צילום, בישול, נגרות, חשמלאות, מלאכת יד ועוד.

צוות ההוראה

כל המורות והמורים בבית הספר הוכשרו להוראה בחינוך מיוחד, והם בעלי ניסיון רב. בשל החשיבות והמודעות לעומס הרב בו מצוי/ה המורה בעבודה הטיפולית-לימודית עם התלמידים, ומתוך מטרה לטפח צוות מקצועי טוב ויציב, כל מורה זוכה לשעת תכנון ולשעת הדרכה שבועית. שעות אלה מוקדשות לתמיכה במורה בעניינים טיפוליים ורגשיים, ולשכלול המתודולוגיה הלימודית והתכנים הנלמדים.

מרכז מחשבים

במרכז המחשבים התלמידים והמורים נהנים ממגוון רחב של לומדות, יישומים ופרויקטים של למידה באמצעות האינטרנט. המרכז משמש מודל לחיקוי לבתי ספר שונים בירושלים ומחוצה לה, וזכה בפרס החינוך של עיריית ירושלים.

מרכז פדגוגי

המרכז הפדגוגי הפנים-בית-ספרי נועד לתת שירות וכלים למורה בכל הקשור לתכנים ועזרי למידה. במרכז מפותחות תוכניות הלימודים האישיות (תל"א) של בית הספר. המרכז הפדגוגי הינו ייחודי וזכה להכרה ארצית ובינלאומית. נציגי בתי ספר שונים מהארץ ומהעולם מגיעים אליו כדי ללמוד מהניסיון והידע המקצועי שנצבר בו.

ספרייה ומרכז למידה

הספרייה העשירה ומרכז הלמידה שבה נועדו לעורר בתלמידים את אהבת הספר ולטפח אוריינות. הילדים נחשפים למגוון רחב של יצירות ספרותיות ומקיימים מפגשים עם סופרות וסופרים אהובים.
הספרייה והמרכז הלימודי הפועל בה זכו במקום ראשון בתחרות "מצעד הספרים" הארצי, שבו השתתפו ספריות מכל בתי הספר בארץ.

מבנה ירוק וחינוך אקולוגי

נושא האקולוגיה והשמירה על הסביבה קרוב ללבנו. בנין בית הספר שבקריה החדשה באבו גוש הוא מבנה ירוק. בשנת תשס"ד זכה בית הספר במקום ראשון בתחרות "שבוע איכות סביבה בית-ספרי" מטעם משרד החינוך.