ד"ר יחזקאל (חזי) כהן

יושב-ראש הועד המנהל

לאחר 40 שנות עבודה פוריות, מהן 35 שנה כמנהל הכללי והמורה הרוחני של "בית הילדים", הצטרף ד"ר יחזקאל (חזי) כהן ב- 1997 אל הועד המנהל, ומשמש כיושב-הראש שלו.

יליד גרמניה (1932), שעלה לישראל ב- 1938, ד"ר כהן החל את כהונתו ב "בית הילדים" ב- 1957. הוא אביה מולידה של שיטת הטיפול החדשנית והייחודית הנהוגה במוסדות הרי ירושלים, אשר זיכתה אותם בשבחים ותהילה בארץ ובחו"ל.

פסיכואנליטיקן מוסמך מטעם החברה הפסיכואנליטית הישראלית, לד"ר כהן תואר .B.A בחינוך ופסיכולוגיה, .M.A בפסיכולוגיה וחינוך מיוחד ו- Ph.D  בפסיכולוגיה. שנים רבות שימש כמרצה בפקולטות לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, והוזמן תכופות להרצות כמומחה לטיפול פנימייתי בועידות מקצועיות בארץ וברחבי העולם. הוא חבר בכיר בצוות המנחים של החברה הפסיכואנליטית הישראלית ושרת בעבר כנשיאה.

עבודתו ומחקריו החלוציים בתחום הטיפול הפנימייתי זיכו את ד"ר כהן בפרסים וכיבודים למכביר. הוא נקרא תכופות לחלק את נסיונו עם ועדות ממשלתיות וגופים ציבוריים. המאמרים הרבים שפרסם הוסיפו תובנות חדשות ומקוריות לטיפול בילדים ונוער בסיכון. "בית הילדים" פרסם ספר הדרכה ייחודי לכבודו של ד"ר כהן בשם "הטיפול במרחב החיים",  אסופת מאמרים על התרפיה הפנימייתית, הכוללת כמה מהעבודות המרכזיות שחיבר במשך עשרות שנות נסיון מעשי ותיאורטי בטיפול פנימייתי בילדים ונוער בסיכון. המדריך ההכשרתי הזה נמצא בשימוש נפוץ ע"י המטפלים המקצועיים בילדים בארץ.

ד"ר כהן מתגורר עם אשתו תלמה בירושלים ולהם ארבעה ילדים ונכדים לרוב.

להלן קטע ממאמר של ד"ר כהן, הכלול במדריך, ומייצג את עיקרי הגותו בתחום:

" ההארה המשמעותית ביותר עבורי עלתה בעקבות אירוע בעת עבודתי בשנתי הראשונה כמדריך בפנימיה. ארוע זה - ארוע העץ - שימש לי מאז כלי מרכזי להכשרת העובדים ולהסבר העקרונות. חניכי הראשונים במוסד בני-ברית ואני שתלנו עצים אחדים בשטח המוסד. חלקם קמלו לאחר תקופה קצרה, אבל עץ אחד הכה שרשים וגדל וצמח להנאת כולנו. כעבור שנה הגיעה קבוצה של ילדים חדשים למוסד...
                                                                                                         המשך >