ההנהלה

המנהל הכללי של בית הילדים הוא מר ג'ראר פולבר, האמון על הצד המקצועי כמו גם על הצד הארגוני של המוסד.

לצדו, שותפים להנהלת המוסד ראשי הענפים: מינהלנית, מנהל הפנימייה, מנהלת השרות הסוציאלי, מנהל השרות הפסיכולוגי, אם הבית, מנהלת בית הספר, ומנהל המעון לנערים. בנוסף, חברים בצוות הבכיר מנהל "בית קמפר" ד"ר ברוך בר-לב, ומנהל "מרכז גולדי קסל" דר' ז'אן פיזנתה.

תפקיד המנהל הכללי כפוף לאישור, להנחיה ולתמיכה של הוועד המנהל של העמותה. 

שמונת חברי הוועד המנהל שותפים לעשייה מתוך התנדבות, ללא שכר.


חברי הוועד המנהל:

 חברי הועד המנהל נבחרו בישיבה הכללית של העמותה ב-18 ליולי, 2010, כדלהלן:

מר שלום דורון (ז"ל) - נשיא כבוד

דר' חזי כהן - יו"ר

מר איתי יחזקאלי - גזבר

פרופ' יצחק מאיר

מר דוד רפפורט

מר משה רז

גב' דרורה רוח

מר חי תורן