צוות העובדים

"מוסדות הרי ירושלים" שמו להם למטרה לספק לילדים את המסגרת הטיפולית הטובה ביותר הקיימת כיום. אנחנו ערים לעובדה כי שיקום ילדים/ות ונערים/ות אשר עברו טראומות קשות - עד למצב בו רבים מהם אינם מסוגלים עוד לשלוט ביצר התוקפנות ובדחפים ההרסניים שלהם - דורש יכולות נפשיות ומקצועיות מיוחדות במינן.


יצירת הוויה יציבה בעזרת צוות ארוך-טווח

הצלחת הטיפול ארוך-הטווח שלנו מעוגנת במדה רבה בעולם היציב והמגונן שאנו יוצרים עבור הילדים. תורמים לכך ההמשכיות של התהליך הטיפולי, התוכניות החינוכיות הייחודיות, וכן ההתמדה וכושר העמידות - על פני תקופות שרות ארוכות - של הצוות המסור והמיומן שלנו, הנבחר בקפידה רבה ומשמש עבור המטופלים מודל בוגר לחיקוי. כל יחידה של 14 ילדים – בנים ובנות – מלווה בצוות של שמונה מטפלים: 2 מדריכים, 3 מורים, עובד/ת סוציאלי, פסיכולוג, רכז יחידה. חלק ניכר מאנשי הצוות עובד במוסד תקופות ארוכות מאד, מחמש ועד שלושים וחמש שנה. דבר זה תורם רבות לפיתוח שיטות טיפול חדישות המותאמות לשינויים באוכלוסיית הילדים ולמצב הנפשי של הילדים. הצוות המטפל צובר ניסיון עשיר מאוד המלווה בהבנה עמוקה, המובילה, בין השאר, לעשייה יצירתית.

 
תמיכה והכשרה מקצועית לצוות

לכל אנשי הצוות של "מוסדות הרי ירושלים" שמורות במהלך עבודתם תוכניות הדרכה והעשרה קבועות, כמו גם רשת תמיכה מסועפת. הם משתתפים בסמינרים מקצועיים ולומדים במסגרות הכשרה מיוחדות המאפשרות להם לדון הן בבעיות השוטפות, והן ברגשות ובקשיים שהם חווים, ולקבל כלים להתמודדות יעילה יותר עם המטלות הקשות שלפניהם. החשיפה הזו מאפשרת להם גם לשלוט טוב יותר ברגשותיהם הם, במצבי התקלות באלימות מילולית או פיזית, ולפתח כלים יעילים יותר ליצירת קומוניקציה עם ילדים למודי-טראומה. ההדרכה והתמיכה האינטנסיביים מונעים בהצלחה את השחיקה של אנשי הצוות ואת קצב התחלופה שלהם, המהווים בעיה חמורה ברוב המוסדות בעולם המטפלים בבריאות הנפש.