תערוכת יצירות ועבודות יד של קבוצת "דולב"

 

בבית הספר לחינוך מיוחד של בית הילדים מקבלים כל החניכים מספר שעות שבועיות של טיפול באמנות. רוב הילדים עובדים בקבוצות מצומצמות של כ- 6 בנים ובנות. חלקם זוכים לטיפול אינדיוידואלי קבוע. לקראת סיום המחזור הנוכחי קבצו הילדים את עבודותיהם האישיות והכינו תצוגה אסתטית הפתוחה לכל בבית הספר. אכן תוצאות מרשימות של מאמץ מתמשך, בבחינת מרפא דרך מעשה היצירה האמנותית.