מאמרים

 

     סיכום ארועי חודש פברואר 2012

    התוכנית החדשנית "משחק החיים" מעניקה מיומנויות התנהגותיות באמצעות משחק הכדורגל.

    עובדי "אינטל" בירושלים הזמינו קבוצה מילדי הבית לביקור מלא תובנות והפתעות במפעל.