בית הילדים עובר לאנרגיה נקיה


כ
חלק מהמגמה הכללית להגנת כדור הארץ שלנו, וגם כדי ללמד ולהטמיע בדור הצעיר את חשיבות החיסכון באנרגיה, התקין בית הילדים בקמפוס החדש שלו בפאתי הכפר אבו-גוש מערכת סולרית כללית, רב-שימושית.

גג בית הספר כוסה לכל אורכו ורוחבו בקולטים סולריים אשר העבירו את ההמוסד לעידן חדש של ייצור חשמל בעזרת קרני השמש בלבד. בית הילדים הצטרף איפוא אל המוסדות החלוציים בארץ אשר ביצעו את המעבר הטכנולוגי הזה להפקת אנרגיה סולארית נקיה.

על רקע הצורך הגובר במודעות פרו-אקטיבית לסוגיות הסביבה עומד בית הילדים להפיק מספר יתרונות חשובים מהתקנת המערכת החדשנית:

א) צמצום התלות באנרגיה מזהמת ותרומה לחסכון הלאומי בתחום יבוא הנפט והפחם.

ב) חסכון דרמטי בחשבון החשמל בשל הסדר השותפות עם חברת החשמל, הקונה מבית הילדים את הקילווטים שמייצרים התאים הפוטו-וולטאיים.

ג) יתרה מזו, תוך 7 שנים אמורה מכירת הקילווטים הללו לכסות את הוצאות התקנת המערכת, ומנקודה זו ואילך יהנה בית הילדים מהכנסה שנתית של כ- 40.000$.

ד) הקרבה הפיזית של החניכים למערכת המותקנת מעל בית ספרם מחזקת בקרבם את המודעות היומיומית לחשיבותה של המגמה הירוקה בכלל, ולערכם של לימודי הסביבה בפרט.

הקמת רשת הקולטים הסולריים מומנה כולה באמצעות בנק המזרחי בירושלים, ונעזרה ע"י תרומה נדיבה מקרן הקהילה היהודית של העיר דאלאס, שבמדינת טקסס, בארה"ב.

בית הילדים יקבל בברכה תרומות נוספות לפרוייקט חסכוני-חינוכי זה אשר יפחיתו את הנטל הכספי בגין החזר ההלואה.